o_don_monteroA

o_don_monteroA

zespół Don Montero, trzy osoby stojaća na trawie, w tle brązaowy taras